Revize spalinových cest

Z pozice revizního technika spalinových cest Vám tuto službu samozřejmě nabízím také.

Kdy potřebujete revizi?

  • Pro potřeby kolaudačního řízení,
  • před uvedením spalinové cesty do provozu,
  • po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jako i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě apod.

V případě zájmu nebo rady mě neváhejte kontaktovat. Váš kominík.